Fotograaf : Marcel Helder

Marcel Helder fotografeert al sinds zijn jeugd, in 1999 stapte hij als een
van de eerste fotografen in Nederland over op de digitale fotografie, hij
wordt hierin dan ook gezien als een pioneer / early adopter.
Hij leerde zo dus al snel de voor en tegens van dit nieuwe medium kennen.

In 2007 besloot Marcel dat hij zijn hobby zodanig uit wilde breiden dat
hij er voor een gedeelte van zou kunnen leven.

Hij studeerde in 2010 af aan de Nederlandse school voor Vakfotografie,
ook wel bekend als de Fotovakschool en is sindsdien samen met
zijn vrouw Tanja eigenaar van PUUR fotoweb.


 

Designer : Tanja Helder - Claus

Tanja is behalve de echtgenoot van, ook “partner in crime” voor wat
betreft PUUR fotoweb. Al sinds de vroege jaren van het internet ontwerpt
en onderhoudt zij websites voor bedrijven, scholen en verenigingen.

In eerste instantie als hobby maar zoals zo vaak gebeurt liep deze
hobby zodanig uit de hand dat het gedeeltelijk haar beroep is geworden.
Tevens verzorgt Tanja de financiële kant van het bedrijf.